แสดงความยินดี การประกวดโปสเตอร์ยาเสพติด ปี2564

แสดงความยินดีกับรางวัลการประกวดโปสเตอร์วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2564

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564